Sabine Itze: “Ta dig själv i kragen – med kärlek!”

När det kommer till självledarskap har Sabine Itze både en lång och mångfacetterad erfarenhet i ryggen, av att praktisera såväl som att lära ut. En erfarenhet som kommer väl till hands i tider när vi tvingas till att leda oss själva, vare sig vi vill eller inte. 

När praktiska tips om hur vi höjer produktivitet, skapar struktur och får styrfart i hemmajobbet flödar in, väljer Sabine att slå ett slag för att vi först och främst är känslovarelser. “Det är lätt att fokusera på vad vi borde göra rent praktiskt för att klara av vårt arbete. Men när känslorna står i vägen för görandet måste vi först öva upp vår emotionella intelligens.”

Om Sabine: Sabine Itze har de senaste 9 åren arbetat med förändringsarbete baserat på emotionellt intelligent självledarskap och anlitats till utbildnings-, och projektledningsuppdrag inom olika branscher världen över – från New York, Qatar och Mauritius till Södra Lappland och Stockholm.

Tillsammans med företag som Grand Hotell Nordic Spa, Clarion Sign, Peak Performance, Björn Borg och Energimyndigheten har hon arbetat för att få självledarskapet att sitta, inte bara på individnivå utan i hela team och organisationer. Sabine tror att nyckeln till organisationer som naturligt utvecklas och förbättras är att få till en beteendeförändring som sprids och upprätthålls i vardagen. Hon inkorporerar dessutom mindfulness och fysisk rörelse som en naturlig del i sitt arbete med självledarskap och teamutveckling.

Vi glömmer bort att vi är känslovarelser
Att ha förmågan att hantera sina känslor är något Sabine Itze vet vikten av. Men det blir extra viktigt i den situation vi befinner oss i nu.
“Det är emotionellt utmanande att vara i limbo längre perioder, så som vi är nu. Det väcker känslor, av obehag såväl som välbehag. Det vi ofta gör – framförallt när vi är stressade och behöver vara produktiva – är då att försöka mota bort de känslor vi inte vill ha, vilket bara gör att de förstärks”, säger Sabine. 

Att lära oss att känna våra känslor utan att låta dem styra oss, är en del av att utveckla vår emotionella intelligens enligt Sabine, något som är avgörande för vårt självledarskap. Så hur gör vi för att förhindra att vi rycks med av våra negativa känslor?
”Min egen erfarenhet är att när jag övat mig och har kommit så långt att jag verkligen kan tillåta mig att känna och uppleva de negativa känslorna jag inte vill ha, det är då de – inte försvinner – men slutar vara viktiga”, berättar Sabine. “Annars stoppar vi in dem i förvaring i kroppen och de kommer tillbaka dubbelt upp.”

Tanke föregår känsla
Något som hindrar oss från att utveckla förmågan att hantera våra känslor, anser Sabine är att vi blandar ihop två aspekter av vad en känsla är:
“Jag kan tycka att det är synd att vi bara har ett ord för känslor på svenska. På engelska har man ju två ord för känslor – feelings och emotions. Emotioner är energi i rörelse, t ex biologiska signaler från nervsystemet som har en viss molekylär struktur, om man så vill. Känslor, däremot, är hjärnans medvetenhet om den energin. Därför talar man om tanke-känsla-handling, att tanke föregår känsla.

Sabine berättar vidare att det i den den här mentala tolkningen dessutom ofta ingår värderingar som “bra” eller “dåligt”, vilket styr vilka handlingar vi väljer att utföra utifrån den information vi fått. 
“Ett exempel för att förstå hur det fungerar är att ha svårt att sova. Vi upplever en emotion, det vill säga en signal från kroppen om att vi är pigga snarare än trötta. Vi tänker att vi kommer få svårt att sova och värderar därför piggheten som negativ. Vi känner känslan oro, vilket leder till handlingen att vrida sig i sängen.”

Det finns alltså en tydlig distinktion mellan det vi uppfattar eller upplever rent fysiskt i våra kroppar, och det vi tolkar som känsla. Kan det kanske bli lättare för oss att hantera våra känslor mer objektivt om vi kan bli mer medvetna om dem?
“Om vi kan se oss själva som varelser sammansatta av molekyler kanske det blir lättare att hantera det vi upplever. Det vi uppfattar som en känsla är egentligen bara en biologisk sammansättning av molekyler som hjärnan tolkar som en känsla. Ofta beror det på att vi stött på samma molekylära sammansättning tidigare och då tolkat det som en viss känsla, vilket gör att hjärnan upprepar denna tolkning”, säger Sabine. 

Hon fortsätter:
“Vi har alla emotioner. Men utan uppfattning, ingen känsla.”

Självledarskap och emotionell intelligens
Sabine har arbetat tillsammans med företag som Grand Hotell Nordic Spa, Clarion Sign, Peak Performance, Björn Borg och Energimyndigheten för att få självledarskapet att sitta, inte bara på individnivå utan i hela team och organisationer. För henne är det självklart att emotionell intelligens är en grundläggande del av självledarskapet.
“Självledarskap är när vi uppriktigt kan säga: jag kan tillåta mig själv att uppleva allt detta, utan att det behöver påverka det jag har planerat att göra idag. Det är att hitta ett sätt att acceptera att jag känner och tänker på det här sättet. Jag är rädd, jag är frustrerad, jag är rastlös. Men kan jag stanna vid upplevelsen, behöver jag inte låta det styra mig och mina handlingar”, förklarar Sabine.

Därför ser hon det också som naturligt att självledarskap och mindfulness går hand i hand.
“Mindfulness för mig är att vara närvarande i det som är. Utan värdering, utan att ändra på, utan att flytta på”, säger Sabine. “Upplever du en rädsla inom dig som påminner mig om någonting jobbigt? Sätt dig med den, låt den skölja igenom, andas igenom den om det går. Fråga inte varför den är där, bara låt den vara.”

Samtidigt är Sabine en doer, som också tror att man behöver göra och ta sig i kragen – men med kärlek:
“Okej, nu har jag andats, känt känslorna. Vad är nästa steg jag kan ta? Då kan vi komma till kontroll och överblick, till att prioritera och se vad som är viktigast att göra. Kanske skriva en uppgiftslista att återvända till. Men först efter att vi har suttit med våra känslor. Ofta börjar vi tvärtom. Vi tänker och säger: ‘ja men släpp det där, gör det bara’. Ja, men om det inte går? Jag är helt för att göra, men släpp inte och gör, känn dina känslor och gör. Man får ta sig i kragen, men med kärlek.” 

Behovet av belöning
På samma sätt som vi behöver tillåta våra känslor och observera dem mer objektivt, menar Sabine att vi kan styra hjärnans behov av belöning mer medvetet. 
“Rent biologiskt har vi som människor ett belöningssystem. Det som händer när vi börjar scrolla på mobilen, hittar på pauser och går och kollar i kylskåpet ännu en gång, är inte att vi är dåliga människor som inte vill arbeta. Det är vår hjärna som börjar leta efter dopamin, det vill säga belöning.”

För att arbeta effektivt menar Sabine inte att lösningen är att motverka denna djupt mänskliga funktion, utan att lära sig att hantera den.
“Särskilt i Sverige tycker jag vi har en tendens att vara lite väl tuffa mot oss själva”, säger Sabine. “Jag tycker att man ska få belöna sig! Och för att fungera optimalt behöver också vår hjärna korta pauser regelbundet, helst var 25:e minut. Efter tre ordentliga 25-minuterspass kanske man därför går och tar den där gokaffen, ringer någon man tycker om, går ut i solen, rör på sig eller till och med kollar på sin iphone om man nu mår bra av det. Om behovet av belöning kräver uppmärksamhet av oss så ge det något litet – men se till att styra själv vad, hur, och när.”

Men att hela tiden leta efter belöning kan också vara ett tecken på att vi arbetar på fel sätt. Ofta signalerar det om att någonting inte fungerar med sättet vi arbetar på.

Känslor informerar oss om hur vi behöver leva
Emotionell intelligens handlar inte bara om att kunna hantera våra känslor i stunden. Det handlar också om att börja dra nytta av dem mer objektivt, som information om vad vi behöver som människor. 
“När vi vågar känna våra känslor, börjar vi också höra vad de säger till oss”, säger Sabine. “Om jag kan förnimma en upprepad känsla av frustration säger den något. Kanske: du jobbar med fel saker. Eller bara: du jobbar på fel sätt med rätt saker. Så genom att lära känna våra känslor lär vi oss också att ta emot information.”

På det sättet menar Sabine att den annorlunda situation vi befinner oss i nu på ett sätt är en unik möjlighet att få syn på vårt syfte och intention, och om vi lever i enlighet med det:
“I vårt vanliga liv är det lättare att ‘bara göra’: att slå på autopilot och fortsätta springa i vårt ekorrhjul. Nu befinner vi oss i en situation där ekorrhjulet avstannat tillräckligt för att vi ska bli tvungna att möta våra känslor.” 

Om vi nu känner mycket negativa känslor, kan reflektion bli ett viktigt komplement. 
“För att förstå mer om vår livssituation kan vi fråga oss: Är det jag gör med mitt liv, mer i linje med det jag vill än inte? Gör jag det jag vill utifrån ett långsiktigt perspektiv? Behöver jag förflytta mig? Det kan handla om att förstå hur vi rent praktiskt behöver lägga upp vår vardag för att känna mening, och det behöver vi alltid göra utifrån de vi är. Behöver jag som person vara ute mer, förflytta mig, skriva analogt istället för digitalt eller få mer balans mellan arbete och fritid i kalendern? Ofta är det enkla förändringar som krävs.”

Men det kan också handla om att förstå vår plats i tillvaron genom att få perspektiv på vad vi ska jobba med för att känna att vi skapar värde, för oss själva men också i vår relation till andra och vår omgivning.
“Här tvingar känslorna oss att återvända till vår intention”, säger Sabine. “Varför gör jag det jag gör? Varför gör jag det för just det här företaget? Vad vill jag bidra med och ge? Till världen, till mitt företag men framförallt: till mig själv?”

Sabine Itze är det senaste tillskottet i Good Accelerator-teamet.
Vill du komma i kontakt med Sabine? Hör av dig till sabine.itze@goodaccelerator.com.  För att höra andra röster från Good Accelerator, läs fler av våra inspirationsinlägg här!