Närhet på (social) distans

“Människorna”, svarar de flesta vi hör av oss till på frågan vad de saknar mest i karantäntider. 

Många av oss förundras över hur lätt det trots allt gått att ställa om till att samarbeta virtuellt nu när vi blivit tvungna. Inte bara på grund av alla de outnyttjade lösningar som finns, utan också för att när det verkligen gäller så verkar vi ännu mer villiga att släppa vad vi har för händerna, gå ihop och våga testa oss fram rätt så förutsättningslöst ihop.

På kort sikt kan hemmajobb, videomöten och online-workshops nästan fungera väl så bra som att ses i verkligheten. I bästa fall blir vi mer flexibla och tidseffektiva, mer tillgängliga och fokuserade när det behövs och vi får lättare att snabbt lyfta luren när det är något.

Men ju mer tid vi spenderar isär blir det tydligt att allt inte går att ersätta. Och: att uppkopplad inte nödvändigtvis är detsamma som påkopplad.

De flesta av oss är inte vana vid att spendera större delen av dagen digitalt. Det är en omställning att hantera all information som kommer i olika kanaler, prioritera rätt och hålla ordning på vad vi har inplanerat. Är vi utspridda fysiskt och har svårare för att höra av oss till varandra är det ännu lättare att gå om varandra. Att missa ett viktigt mejl, läsa in en ton i text som egentligen inte finns eller att sluta lyssna eller bryta in när någon talar.

Risken är dessutom alltid större att vi går om varandra, missuppfattar, tar illa upp och skapar konflikt i onödan när vi är stressade. Det gäller såväl på kontoret som när vi jobbar hemifrån. Men när vi är utspridda fysiskt och har svårare för att höra av oss till varandra är det ännu mer lätt hänt, och ännu mer omständigt att reda ut i efterhand. Det kan dessutom gå lång tid innan någon av oss märker av det. 

Därför krävs en större närvaro av oss – som medarbetare och särskilt som ledare – för att få till den där närheten och mellanmänskliga kontakten, även i tider av social distans. Vi behöver ta oss tid att stanna upp, orka lyssna ordentligt och ta de steg som krävs för att landa i slutsatser gemensamt. Inte bara för att vi ska bli mer produktiva. Det handlar också om att skapa den känsla av psykologisk trygghet som är utmärkande för högpresterande team, men som lätt tappas bort när vi springer om varandra.

Fem tips på vad du kan göra för att öka närheten i ditt team:

  • Gör en gemensam andningsövning innan ett viktigt möte eller avstämning för att öka närvaro, fokus och öppenhet för ny information.
  • Våga vara sårbar: släpp ner garden, lyssna och var själv ärlig och autentisk. Du bidrar då till en kultur av tillit och transparens där också andra människor vågar prata öppet.
  • Ta tempen på ditt team dagligen, med t ex pulsmöten eller daily stand-ups. Börja med en check-in där ni kollar läget med varandra så ni har koll på var alla är mentalt. Kom ihåg att fokus först ska ligga på det personliga måendet, innan ni går över till jobb.
  • Ta en virtuell kafferast ihop innan ni börjar ett möte. På så sätt får ni till det där viktiga mellansnacket som inte alls har med jobb att göra. Mötet blir dessutom ofta effektivare när ni fått prata av er lite.
  • Skratta ihop! Dra ett dåligt skämt! I tider av rädsla och frustration är det viktigt att ha distans även till sig själv, andra och det som händer.

Leave a Reply