Do you walk your talk?

Har ni svårt att få ert företags värderingar att leva i organisationen? Ni är inte ensamma. Enligt Brené Brown, forskaren och ledarskapsutbildaren bakom initiativet Dare To Lead, inkorporerar bara 10% av organisationer sina värderingar i det operativa arbetet. Samtidigt vet vi att känslan av syfte och högre mening blir allt viktigare för våra medarbetare idag.

Med operativa processer som snurrar allt snabbare och ett strategiskt, långsiktigt arbete som blir allt viktigare och ska rullas ut i hela organisationen, finns det ont om tid att realisera vår värdegrund och hålla den vid liv. 

Vår metod Purpose to Action knyter på ett intuitivt och enkelt sätt ihop det operativa arbetet med det strategiska, och låter de två processerna informera och driva varandra framåt. Den kan därför användas för att få er värdegrund att leva både i det strategiska arbetet och det operativa. Med hjälp av Purpose to Action kan ni se till att värdegrund, vision och målbild mappar mot varandra och ankrar in i medarbetares individuella syfte och inre drivkraft, och samtidigt att den bryts ner i konkret handling här och nu. Tillsammans med rätt verktyg och en kultur av kraftsättande ledarskap, tillit och transparens, innovation och Explore, Do, Learn-tänk, kan vi binda ihop hela processen: från syfte och vision, till direkt och konkret handling och genomförande.

Som team, ledningsgrupp eller företag får ni en enad vision som mappar emot er värdegrund, och kopplar på era medarbetares inre drivkraft. Samtidigt blir det inte bara en drömbild långt borta, utan något ni har förmågan att skapa och utveckla tillsammans i det operativa arbetet varje dag. 

Action för Action.


Är du nyfiken på hur du kan arbeta in värdegrund och syfte i vision och strategi och se till att det lever i det operativa arbetet? Hör av dig så berättar vi mer!

Leave a Reply