23/1 2020 — Leadership Lab: Är ert ledarskap framtidssäkrat?

Kanske har människor i alla tider tyckt att världen rör sig supersnabbt. Men på den plats vi befinner oss i historien just nu, utvecklas världen snabbare och i fler dimensioner än någonsin tidigare. Att leva i osäkerhet och snabb förändring är det nya normala, både för företag och människor. 

Har ledarskapet spelat ut sin roll i dagens föränderliga, snabbrörliga värld? Vi tror tvärtom att behovet av en medveten ledare som vågar gå först genom transformation och rusta sina medarbetare för förändring är större än någonsin.

Men i vår tid sätts ledarskapet på prov på riktigt. Vilket ledarskap krävs för att kunna möta en marknad i snabb förändring, medarbetare som ställer nya krav, komplexa ekosystem av kunder, partners och team, och ett informationsflöde som både paralyserar, utmanar traditionella maktstrukturer och öppnar för helt nya möjligheter? 

Kort sagt: hur framtidssäkrar vi ledarskapet?

Kvällens upplägg

Kvällen inleds med att du som deltagare får testa ett av Good Accelerators verktyg för att leda i förändring, samt en övning för att skapa närvaro och fokus. Sedan följer ett rundabordssamtal som cirkulerar kring hur vi som ledare och företag kan främja både människor och affär och skapa hållbar utveckling över tid, i dagens ökande transformationstryck.

Datum: Torsdag den 23 januari
Tid: kl. 17-19
Plats: Tomtebogatan 48, Good Accelerator Studio

Välkommen att kickstarta det nya året med inspiration och handfasta verktyg tillsammans med oss och andra erfarna ledare!

För anmälan och mer information kontakta friends@goodaccelerator.com.