Vågar du lyssna?

Som människor behöver vi alla bli lyssnade på och förstådda. Ändå är de flesta av oss ganska dåliga på att lyssna medvetet. Att sätta sig ner mittemot en annan människa, ta ner garden och ta in allt som sägs med full acceptans, är svårare än man tror. 

På Good Accelerator arbetar vi aktivt med att träna ledare i medvetet lyssnande som första steget i vår coachingtrappa. Först och främst för att det är ett grundläggande mänskligt behov, men också för att vi vet att det främjar affären i längden. Själva grunden till alla värdeskapande aktiviteter är nämligen att förstå problemen, på riktigt och på djupet.

Vad lyssnar du med?
Det traditionella kinesiska tecknet för att lyssna består av en kombination av fem olika tecken: öga, öra, tanke och närvaro. Och så tecknet för hjärta, för att känna.

Under tidigt 1900-tal, införde man ett förenklat tecken för att lyssna. Det tecken som används mest i Kina idag består enbart av två tecken: mun och hammare.

“Att lyssna är en fysisk aktivitet”, konstaterade en deltagare på en av våra senaste ledarskapsutbildningar. Och precis så är det. Att lyssna utan att bryta in eller “göra något”, kan verka som en passiv aktivitet. Men det kräver att vi använder hela oss.

Vad lyssnar du med? Använder du öga, öra, tanke, närvaro och hjärta? Eller är du hela tiden redo med mun och hammare?

Vad innebär det att lyssna?
Många av oss spenderar våra dagar i möten, medarbetarsamtal och telefonkonferenser. Vi vet vikten av att lyssna. Men problemet med att människor inte lyssnar alls är faktiskt inte det allvarligaste, eftersom vi många gånger är medvetna om det och säger till andra när det händer. Frågan är istället hur vi lyssnar.

En viktig fråga att ställa sig under ett samtal är till exempel: vem lyssnar jag för just nu? 

Vår vilja att prestera väl som lyssnare har nämligen en tendens att kidnappa vår förmåga att finnas där för den som talar. Trots att det kan kännas som att vi har den andra partens bästa i åtanke när vi försöker lösa, analysera och leta svar, lyssnar vi faktiskt mest för att bekräfta oss själva – både vår egen kunskap, vår självbild och vår förmåga.

Obekvämt att lyssna

Vi är många gånger rädda för att lyssna utan munnen, som svar på tal eller hjälp med frågor, och hammaren, som skydd från kritik eller som verktyg för att “fixa” situationen, i beredskap. Att lyssna medvetet kräver att vi släpper ner garden och tar in allt som sägs som relevant information, istället för att slå ifrån oss det som kan vara obekvämt att höra. Vare sig det är obekvämt för att det rör något som har med oss att göra, eller för att det är obekvämt att se andra gå igenom tuffa situationer.

Många av oss är dessutom tränade i att lyssna med mun och hammare. Vi är vana vid att vara aktiva och lösningsorienterade, och är därför betydligt mer bekväma med att direkt gå in på att värdera, ge råd eller till och med gå till handling för att fixa problem, än att faktiskt lyssna på dem. Men att skrida till handling innan behovet av att bli hörd är mött, kan inte bara leda till felaktiga beslut, utan dessutom ännu mer frustration hos våra medmänniskor.

Trots detta kommer nästan alltid det utvärderande lyssnandet från en välvilja. Vi vill hjälpa till med det vi kan. Men vi har en felaktig bild av att hjälp innebär en aktiv handling där vi ska lösa situationer åt andra. Ofta är den support vi är i störst behov av från andra istället fullständig närvaro. Därför behöver vi öva oss i att lyssna medvetet.

Medvetet lyssnande ger utrymme för lösningar

Medvetet lyssnande är grunden till att träna upp andras självledarskap. Genom att lyssna medvetet, håller vi vår egen position och ger därför talaren utrymme. Både att uttrycka sig, och att försöka sig på att hitta sina egna vägar framåt och till rätt lösning. Ofta blir vi förvånade över hur lite efterarbete som krävs när vi väl gett den andra parten utrymme och varit närvarande.

Men för att den som talar ska våga vara ärlig, utforska lösningar och helt kliva in i det utrymme som ges – och dessutom kliva i sina egna skor, växa och utvecklas – måste vi skapa en trygg miljö. Oavsett hur vi gör när vi lyssnar, känner andra av om vi är stressade eller reagerar på rädsla. Vi måste alltså våga släppa garden helt, vara närvarande i mötet med den andra och ta in det som sägs helt förutsättningslöst. Är inte vi närvarande och landade i oss själva, kommer inte andra våga vara det i vårt sällskap. Att bygga en kultur av transparens och tillit börjar därför alltid med oss själva. 

Därför kräver medvetet lyssnande att vi försätter oss i ett medvetet tillstånd av avslappnat fokus, där hjärnans kamp- och flyktsystem inte är aktivt och får oss att reagera på våra rädslor för att inte bli omtyckta, göra fel, hamna i konflikt eller lämna någon annan i sticket.

Redan innan du går in i ett viktigt samtal, kan du till exempel göra en andningsövning för att snabbt koppla ur kamp- och flyktsystemet och bli mer närvarande. Läs mer om andningsövningar här.

Medvetet lyssnande handlar om full acceptans. Det innebär att vi initialt inte gör någon värdering om vilken information som är rätt eller fel, och bra eller dålig. En anledning till att vi är rädda för att lyssna medvetet är för att vi är konflikträdda. Men motsatt vad många tror, har medvetet lyssnande en tendens att lösa upp konflikter redan innan de uppstått. 

En deltagare på ett av våra ledarskapsprogram beskrev precis en sådan situation efter en av våra övningar i medvetet lyssnande:

“Jag och min samtalspartner jobbar inom samma område och hennes berättelse var en positiv berättelse om någonting som jag själv har en väldigt negativ upplevelse av. Så det var verkligen en utmaning för mig att luta mig tillbaka och bara lyssna, vilket fick mig att inse att jag nog i de flesta fall tenderar att bryta in med min egen upplevelse av någonting. Genom att tvingas lyssna på henne utan att bryta in, fick hon äga sin berättelse. När vi sedan reflekterade berättade jag om min erfarenhet men då ledde våra olika erfarenheter enbart till en stor förståelse för varandra. Efteråt pratade vi om att det nog hade blivit helt annorlunda om jag berättat om min upplevelse tidigare istället för att dela den efteråt.”

Ett tillstånd mer än en teknik

Hur vi lyssnar reflekterar hur vi lever. Stannar du upp och bearbetar informationen du tar in? Gör du dig tillgänglig för de intryck som finns runtomkring dig i vardagen? De flesta av oss lever med ett stressat sinne som gör att vi hela tiden är överbelastade av information och rör oss med ett tunnelseende som hindrar oss från att se hela bilden. 

Att lyssna medvetet är mer än en aktivitet eller en strategi. Det är också en upplevelse. Som en av våra kursdeltagare så fint sagt:

“Lyssna rakt av, det är som att åka tåg.”

Lyssnande bygger upp connection över tid

Att lyssna medvetet är en möjlighet för oss att möta varandra och skapa förståelse och connection. Att connecta med sig själv, och därifrån bygga nätverk där vi connectar till varandra är A och O för att bygga hälsosamma relationer, högpresterande team och företag och inte minst starka finansiella resultat.

Medvetet lyssnande kan både användas i enskilda situationer där vi behöver skapa förståelse, till exempel i ett kundmöte eller medarbetarsamtal där vi vill förstå någons behov, och över tid med en och samma person för att bygga connection. Det går också att använda med flera personer, till exempel som ett verktyg för att bygga ett högpresterande team eller en agil organisation. Men framförallt är medvetet lyssnande en av grundstenarna till att bygga en medmänsklig värld.

En enkel övning för att uppleva vilken effekt medvetet lyssnande kan få är att två och två turas om att lyssna medvetet på varandra en och en. Den ena personen får prata oavbrutet under den avsatta tiden, medan den andra personen har som enda uppgift att lyssna och vara närvarande. Sedan byts ni om.

Börja med en kort session, på kanske 5-15 min beroende på vad som känns rätt för er. I ett team kan ni antingen se till att alla kör varsin gång med alla, eller så parar ni ihop er två och två. Testa att köra en session i veckan och se vad som händer.

Vill du veta mer om hur ni kan bygga in utveckling av medvetet självledarskap, ledarskap och högpresterande team i er organisation? Läs mer om vårt erbjudande.

Leave a Reply