Good Accelerator går bredvid dig hela vägen igenom transformationen

Idag står mer eller mindre alla företag inför en stor transformation av arbetssätt och ledarskap. Medlemmarna i Good Accelerators team, som består av seniora ledare från olika branscher och företag, har alla erfarenhet av just sådana transformationsprocesser. 

Även om intentionen med en transformation är god och viljan finns där, finns alltid risken att vi fastnar halvvägs om vi inte har rätt verktyg, metoder och support från andra ledare. Transformationer är i sig ofta tuffa och tunga för alla inblandade, inte minst för oss ledare. Men tas den inte hela vägen igenom på ett hållbart sätt riskerar vi att göra dem ännu tuffare än vad de behöver vara.

När en transformation fastnar halvvägs, hamnar vi med en fot i det gamla och en i det nya. Det skapar en arbetsmiljö som blir ännu mer ineffektiv och ger ännu större förvirring, uppdelning och stress i organisationen. Vi ledare, som egentligen vill väl och har en vision som ser bra ut, sitter till slut ofta fast med ett ineffektivt och långsamt företag, sämre affärsresultat och missnöjda kollegor. 

Här vill vi absolut inte stanna för länge.

Just därför behöver vi som ledare sprida rätt ledarskap, arbetssätt och verktyg systematiskt och över tid i hela organisationen, för att ta oss hela vägen igenom en transformation. Men det är en stor och utmanande uppgift, och ofta känner vi som ledare ett behov av support från någon som känner igen sig i situationen.

Vi på Good Accelerator har alla egen erfarenhet av att ta människor och företag genom transformation. Ur den bakgrunden kommer en gemensam vilja att ge andra ledare det stöd vi själva behövt och saknat längs vägen, vilket är själva anledningen till att Good Accelerator finns. Därför erbjuder vi inte bara verktyg för att förändra ledarskap och arbetssätt, utan även implementationsstöd från erfarna ledare.

Vi går bredvid och hjälper till att implementera den förändring som behövs för att ta transformationen hela vägen igenom. Beroende på vad du och ditt företag har för behov kan det innefatta alltifrån interimslösningar och affärsutveckling till personlig coaching för dig som ledare.

Behöver du eller ditt företag någon som går bredvid er och stöttar genom transformationsprocessen? Läs mer om vårt erbjudande eller ta kontakt direkt!

Leave a Reply