Vänta! Har du andats idag?

Många av oss rusar igenom fullbokade arbetsdagar där möten, workshops och deadlines avlöser varandra. Ofta är vi så inne i det vi gör, att vi inte ens märker av hur vi mår eller vad som pågår inom oss. 

Oavsett om vi märker att vi är stressade eller inte, påverkar stress hur vi presterar, hur vi känner oss och inte minst hur vi bemöter andra – vare sig det gäller våra medarbetare, team eller kunder. Tar vi oss inte tid att bearbeta stressen, ackumuleras den dessutom ofta under arbetsdagen. Det gör att den slår hårt när vi tillslut slappnar av, vilket för många av oss är först när vi stängt för dagen eller när helg, eller till och med semester, kommer.

Att ta en mikropaus och bara reflektera över hur vi känner oss eller göra en kort andningsövning är därför ett perfekt sätt att komma lite närmare vårt mest fokuserade, kreativa och intelligenta tillstånd. Då kan vi också passa på att säkra att vi använder vår tid och energi på det sätt och på de uppgifter som skapar optimalt värde, för oss och andra.

I den här videon guidar Good Accelerators Chief of Culture Johanna Melin oss igenom en enkel andningsövning som vi kan göra under arbetsdagen för att komma tillbaka till vårt avslappnade, naturliga tillstånd. Då blir vi bättre på att ta in information, bearbeta den, göra prioriteringar och fatta smarta beslut. 

Övningen kan även användas innan och efter jobbet, för att starta upp och avsluta dagen med att komma tillbaka till oss själva, och rensa hjärna och kropp på gammal information. Testa kontinuerligt under en vecka och se om du märker någon skillnad i effektivitet och mående – emotionellt, mentalt och fysiskt.

Genom att se till att hålla medveten närvaro under dagen, skapar vi ett avslappnat fokus och en smart hastighet. Samtidigt bearbetar vi vår stress kontinuerligt under dagen och slipper känna oss utpumpade när vi går hem.

Stress sprider sig direkt, men det gör medveten närvaro också.

Vill du veta mer om vad medveten andning gör med oss? Läs hela artikeln om hur andningsövningar, ledarskap, produktivitet och hälsa hänger ihop.

Leave a Reply