Good Accelerator har verktygen jag själv saknade som ledare

Många av oss ledare har nu upplevt vilken utmaning det är att leda företag i dagens digitala snabbföränderliga värld. För att kunna navigera på en marknad, och inte minst inom ett företag, som är i ständig och dynamisk förändring, längtar många efter nya arbetssätt och verktyg. Stina Treven, partner på Good Accelerator, är en.

Som det senaste tillskottet i Good Accelerators team berättar Stina här om vad hon fastnade för hos Good Accelerator: väl beprövade verktyg och metoder som svarar an på utmaningar och problem hon själv stött på under sitt yrkesliv.

Kanske har människor genom alla tider tyckt att världen rör sig supersnabbt. Men på den plats vi befinner oss i historien just nu, utvecklas världen snabbare och i fler dimensioner än någonsin tidigare. Digitalisering, exponentiell teknikutveckling, globalisering och nya livsvanor är några av de faktorer som utvecklas i högre hastighet, vävs ihop och gör framtiden allt svårare att förutse.

Att leva i osäkerhet och snabb förändring är det nya normala, för både företag och ledare.

Ett förändrat landskap sätter nya krav

Stina menar att de stora förändringar som skett i omvärlden har lett till ett stort och oväntat skifte vad gäller kraven som ställs på företag, och därför indirekt på oss som ledare.

“Det är otroligt mycket som förändrats sedan jag kom ut i arbetslivet, även bara de senaste åren, men framförallt går allt så mycket fortare nu. Det gör att alltifrån vision till planer, budget och aktiviteter måste ha allt kortare horisont. Istället för att lägga upp långsiktiga strategier som vi håller oss till över långa perioder, måste allt itereras och utvärderas med allt kortare cykler.” 

Den andra avgörande förändringen för dagens företag menar Stina är den ökade tillgången till information. 

“Den otroliga ökningen av information som produceras och sprids i allt högre hastighet, har både gett kunder ett nytt kunskapsövertag, samtidigt som det lett till ett informationsöverflöd för såväl kunder som företag och deras anställda.”


“För individer riskerar det att överbelasta oss vilket leder till nya problem med stress, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. För företaget i stort leder det till att vi ofta har en mängd olika informationskanaler som tynger organisationen på ett ohälsosamt sätt, och gör att vi får allt svårare att bena ut de viktiga kundinsikterna och sprida dem i organisationen. Speciellt är det en utmaning att hinna göra det i så snabb takt som krävs för att hinna med förändringar på marknaden och kunders skiftande behov.” 

De här två stora förändringarna skapar även andra problem inom företag, inte minst vad gäller prioritering och styrning på KPI:er.

“Både förändringshastigheten och informationsöverflödet har lett till att det blir allt svårare att på ett effektivt sätt navigera mellan det operativa och strategiska arbetet. Ytterligare en stor förändring är att det inte längre går att leda med bara finansiella mått och KPI:er, då allt fler söker en högre mening i det man gör för att känna ett genuint engagemang”, säger Stina.

Egen erfarenhet av dagens utmaningar

Stina Treven har lång erfarenhet av att leda i transformation och snabb förändring. Som ledare och VD, både på små och medelstora entreprenöriella företag och inom storföretag som HP, känner hon tydligt igen sig i utmaningarna dagens ledare möter.

”Jag har själv känt på hur det är att möta omvärldens förändrade förutsättningar, och därmed också förnyade krav. Det sätter hård press både på ledarskap och företagets arbetssätt och jag har många gånger saknat både bra verktyg, arbetsmetoder och den tid som krävs för att göra förändringar fullt ut. När jag kom i kontakt med Good Accelerator fastnade jag bland annat för att de hade flera effektiva verktyg som svarar mot de nya kraven och som jag själv hade velat ha i mitt jobb som VD”, säger Stina.

Så vad är det för verktyg Stina har saknat?

“Det är framförallt tre saker som jag fastnade för när jag första gången kom i kontakt med Good Accelerator: Verktygen Purpose to Action och Pulsmöten, och medvetenheten som en röd tråd genom allting som görs.”

Ena alla åt rätt håll

“Purpose to Action vägleder på ett effektivt sätt ledningsgruppen att sätta både vision med en djupare mening utan finansiella KPI:er, och att sedan bryta ner dem i långa och kortsiktiga tydliga mål, som i sin tur stöds av konkreta aktiviteter i närtid. Allt tydligt och lätt att kommunicera och följa upp.”

Stina menar att Purpose to Action möter flera olika relevanta behov för dagens ledare och företag. Framförallt är den enkel och lätt att omarbeta, binder samman det operativa och strategiska arbetet och bemöter kravet hos medarbetare på att känna en högre mening på jobbet.

“Anledningen till att jag fastnat för Purpose to Action är att det är en otroligt enkel och intuitiv modell som alla förstår och som direkt får ner vision till konkret handling i närtid. Den är gjord för att sätta en vision och strategi som är lätt att plocka fram igen och omarbeta och iterera många varv över tid, utan att vi tappar sikte på vår långsiktiga vision. Utöver det hanterar den det allt högre kravet medarbetare har på att känna mening och syfte på sina arbetsplatser. Den integrerar vårt individuella och gemensamma syfte i hela arbetsprocessen och lägger det inte som ett extra lager ovanpå allt annat vi har att göra.”

Rätt mötesstruktur frigör tid och skapar värde

För att se till att hela företaget fortsätter röra sig mot den gemensamma visionen, är pulsmöten ett effektivt verktyg. Pulsmöten säkerställer att man fortsätter fokusera på att genomföra de mål man satt upp, men också att man snabbt kan anpassa sig till förändringar på marknaden och i omvärlden. 

“För mig är det bästa med Pulsmötet att det alltid sätter kundens behov i fokus, engagerar tvärfunktionellt och dessutom sparar tid. Genom att fokusera på de kortsiktiga frågorna i korta, veckovisa Pulsmöten effektiviserar vi det operativa arbetet samtidigt som vi separerar de operativa utmaningarna från den strategiska förflyttningen på ett tydligt och transparent sätt. När vi samlar människor från olika delar av organisationen och skapar en transparent dialog, kan vi sprida de kundinsikter vi nått ut i hela organisationen och vi kan snabbt hitta rätt personer att lösa kortsiktiga, operativa problem med.”

Ett pulsmöte sker ofta, till exempel dagligen eller veckovis, och bygger på kundfokus, öppenhet och tillit i gruppen, samt jämnt fördelad talartid. Allt ska kunna ske på under 30 minuter. Enligt Stina, blir effekten av ett implementerat pulssystem i hela organisationen riktigt kraftfullt. Det håller organisationen nära kund och skapar operativ framåtkontroll och stabilitet, vilket ger oss som ledare tid att ta itu med de stora frågorna istället för att jobba med operativ brandsläckning.

“Implementeras detta i hela organisationen får man både en riktigt kundbehovsfokuserad, exekutiv organisation och effektivare ledningsmöten där vi äntligen får tid att fokusera på de viktiga, strategiska frågorna som är det vi egentligen behöver och vill lägga vår tid på.”

Medvetenhet som en röd tråd

En av Good Accelerators viktigaste områden är att arbeta med medvetet självledarskap och att bygga en medveten kultur över tid på arbetsplatser. Det här är någonting Stina själv arbetat med tidigare och känner igen.

“Jag har alltid jobbat mycket med kulturen på mina arbetsplatser för att skapa tillit och trygghet, eftersom jag vet att det är viktigt både för individers välmående, men även för att se till att vi arbetar effektivt tillsammans och bygger positiva resultat över tid. Därför var det ingenting nytt för mig när jag kom i kontakt med Good Accelerator.”

Det viktigaste Good Accelerator gett Stina inom det här området är återigen fler konkreta verktyg och sätt att systematiskt implementera dem i vilket företag som helst.

“Även här har Good Accelerator gett mig nya verktyg för att implementera en medveten kultur hela vägen ner till individnivå, med alltifrån enkla andningsövningar och fysiska övningar, till medvetet lyssnande och feedback- och coachingmetodik.”

Stöd hela vägen igenom

Idag står mer eller mindre alla företag inför en stor transformation av arbetssätt och ledarskap. Medlemmarna i Good Accelerators team, som består av seniora ledare från olika branscher och företag, har alla egen erfarenhet av just sådana transformationsprocesser. 

För Stina är just kombinationen av de väl beprövade verktygen, anpassade både för att bygga en medveten kultur och en effektiv och agil företagsstruktur, och den samlade erfarenheten som finns i Good Accelerators team en av de viktigaste anledningarna till att hon valt att gå in som partner.

“För mig ger det en tillit till att Good Accelerator håller hela vägen, även genom tuffa transformationsprocesser. Det är också därifrån min egen drivkraft kommer. Med hjälp av Good Accelerators verktyg och metoder kan jag använda min egen erfarenhet till att hjälpa ledare och företag hela vägen genom transformation så att de fungerar optimalt för medarbetare, kunder och ledare och skapar hållbart affärsvärde. 

“Blir du nyfiken? Hör av dig så kommer jag gärna ut och berättar mer”, avslutar Stina. 

Vill du komma i kontakt med Stina och andra medlemmar i vårt erfarna team? Mejla oss direkt eller läs mer om hur du kan följa oss.

Leave a Reply