Vad har Navy Seals, Stanfordforskare och Google gemensamt?

Navy Seals, forskarna på Stanford University och medarbetarna på Google vet alla vikten av ett team som kan prestera optimalt under alla omständigheter. Vad använder de för att säkra att individer, team och ledare är stresståliga och högpresterande? 

Precis samma sak som vi på Good Accelerator: Andningsövningar! Vår mentala och fysiska coach, Johanna Melin, beskriver hur andningsövningar kan hjälpa oss att prestera optimalt. Längst ner i inlägget finns dessutom en instruktionsvideo där hon guidar oss igenom en enkel andningsövning.

Inom Good Accelerator arbetar vi bland annat med att utveckla människors, teams och ledares hälsa och medvetenhet. Det gör vi genom att använda oss av flera olika verktyg, med samlingsnamnet Intelligent Rörelse, och bygga in dem i arbetskulturen på företag. Verktygen syftar alla till att ta oss tillbaka till vårt naturliga, avslappnade tillstånd så att vi kan använda våra fulla kraft som individer och utnyttja vår potential fullt ut.

Att andas på rätt sätt ligger till grund för all medveten rörelse, vilket gör Medveten Andning till det mest grundläggande av dessa verktyg.

Varför andningsövningar?

Johanna Melin, mental och fysiska coach på Good Accelerator, har en bakgrund inom psykologi och forskning, såväl som inom ungdomselitidrott. Hon vet av egen erfarenhet att en god helhetshälsa är avgörande för att skapa högpresterande team och företag. Utan hälsa och medvetenhet om oss själva och andra rör vi oss inte intelligent, varken individuellt eller tillsammans. Och speciellt inte under press. 

“Utan hälsa är vi inte stresståliga utan triggas lätt i utmanande och stressande situationer. Det gör att det inte spelar någon roll hur talangfulla, pålästa, snabblärda och kompetenta vi är, eftersom vi ändå kommer stå handfallna när det verkligen gäller. När vi är stressade, tror vi många gånger att vi agerar bäst och mest effektivt, men det är precis tvärtom. Och vi kommer dessutom dra ner varandra, eftersom vi triggar varandras rädsla när vi själva blir rädda och stressade.”

Johannas specialitet inom Good Accelerator är att bygga kultur och jobba med människors hälsa genom intelligent rörelse. Den första och viktigaste grundstenen i intelligent rörelse är medveten andning. De flesta människor tycker nog att de behärskat förmågan att andas vid det här laget. Men har vi verkligen det? 

“Ledare för högpresterande team, till exempel inom Google och Navy Seals, vet att det finns en stor skillnad mellan att andas, och att andas medvetet. Det lättaste sättet att se om vi är stressade är att observera vår andning, eftersom den är ett direkt uttryck av hur vi svarar på den yttre miljön. De flesta av oss andas ytligt och snabbt högt upp i bröstkorgen för att vi inte har förstått att vi behöver öva på att hantera all slags stress. Både positiv och negativ. För att kunna agera medvetet behöver vi komma tillbaka till vår naturliga andning. För att göra det måste vi aktivt och medvetet öva på att andas djupt och långsamt, varje dag. Det är en rutin, precis som att borsta tänderna.”

Med hjälp av medveten andning menar Johanna att vi inte bara utvecklar och bibehåller vår emotionella, mentala och fysiska hälsa, utan även utvecklar vår stresstålighet. Det gör att vi behåller vår förmåga att fokusera, processa information och prestera optimalt även i pressade situationer.

“Genom att kontinuerligt implementera andningsövningar i våra egna liv tränar vi om vår hjärna. För att bryta gamla mönster och lära in nya beteenden är det första vi behöver göra att försätta oss i ett avslappnat tillstånd, vilket vi gör när vi gör en andningsövning. Då tar vi direkt kontroll över nervsystemet och får hjärnan och kroppen att slappna av. V blir då receptiva och kan lära in nya beteenden.”

Att prestera och leda på topp börjar därför med medveten andning. Fråga bara eliten.

Medveten andning hjälper oss bearbeta information

Johanna understryker att det blir ännu viktigare att göra någon form av andningsövning regelbundet i vår tid. 

“När vi lever mitt i ett ständigt inflöde av information är det viktigt att se till att vi också bearbetar den på ett smart och effektivt sätt. Annars kommer informationen trubba av våra sinnen och göra att vi läser av informationen fel. Istället för att hjälpa oss ta korrekta beslut, kommer mycket obearbetad information göra att vi inte ser klart och därmed leda oss till felaktiga, många gånger förhastade, beslut. Det blir inte bara svårt att sålla i informationen, utan också att göra rätt prioriteringar.”

De som har testat vet att andningsövningens effekt känns direkt. Johanna menar att det är ett av de mest effektiva sätten att komma tillbaka till oss själva och skapa direkt närvaro.
“När vi hittar tillbaka till vår medvetna andning tar vi direkt kontroll över nervsystemet. Då släpper stressens grepp om oss och kroppen och sinnet slappnar av. Det gör att vi kan ta in ny information utan att bli överbelastade och snabbt sålla i den för att se mönster, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut. Vi landar tillbaka i oss själva och får då också tillgång till mer av vår fulla intelligens och får tillbaka vår energi.”

Regelbunden medveten andning gör oss stresståliga

Vårt naturliga tillstånd är avslappnat, receptivt och fokuserat. Men hjärnan är som vilken muskel som helst, den behöver tränas kontinuerligt och på rätt sätt för att bli stark och uthållig. Därför är det enligt Johanna viktigt att upprätthålla en regelbunden rutin där vi gör våra andningsövningar åtminstone en gång om dagen. 

“När vi har haft en regelbunden rutin ett längre tag, kommer vi ha skaffat oss en högre lägstanivå eftersom både kropp och sinne är naturligt välkalibrerade. Vi håller oss hela tiden nära vårt avslappnade tillstånd och behöver göra mindre för att ta oss tillbaka till det när vi hamnar ur balans.”

Integrerar vi regelbundna andningsövningar i vårt vardagsliv kommer vi alltså inte bara att förbättra vår emotionella, mentala och fysiska hälsa på ett hållbart sätt över tid. Johanna berättar att vi dessutom tar tillbaka vår naturliga förmåga att hålla oss receptiva och fokuserade i alla situationer. Då har vi utvecklat vår stresstålighet.

“Om vi ser till att bibehålla vårt naturliga, avslappnade tillstånd i alla situationer blir vi stresståliga och kan enkelt röra oss igenom utmaningar. I stressande eller nya situationer tappar vi inte greppet om helheten eller får tunnelseende, utan håller oss avslappnade och fokuserade. Det gör att vi enkelt och snabbt kan se vad som behöver göras, komma på kreativa lösningar och vända utmaningar till möjligheter.”

Men ta inte bara oss, Navy Seals, Stanford och Google på orden. Testa själv!

Använd andningsövningar för att skapa balans i ditt eget liv

I den här videon ger Johanna ett exempel på en enkel andningsövning som går att göra när och var som helst. Den är ett perfekt komplement till en hektisk vardag och skapar direkt mer närvaro och medvetenhet, oavsett hur du mår. Är du trött hjälper den dig att ladda om batterierna och få tillbaka energi och driv. Är du stressad hjälper den dig istället slappna av, bearbeta information och återfå fokus på det som behöver göras här och nu. 

Prova att ta 20 andetag enligt instruktionerna i videon och se om du känner någon skillnad efteråt. För att skapa en kontinuerlig effekt är Johannas rekommendationer är att du upprepar övningen morgon och kväll i två veckor. Känn efter om du märker någon skillnad i fokus och produktivitet under arbetsdagen. Lägg också märke till hur du mår, emotionellt, mentalt och fysiskt.

Vill du veta mer om hur du kan skapa hälsa, effektivitet och fokus genom enkla verktyg som andningsövningar? Läs mer om vad vi erbjuder för program för ledare, team och företag här.

Leave a Reply