Vem orkar vara chef idag?

Den 12 september samlades en grupp insiktsfulla ledare på besök på Good Accelerator Studio på Tomtebogatan 48. På schemat stod rundabordssamtal kring temat ”Vem orkar vara chef idag?” med fokus på ledarens roll och utmaningar i den digitala eran, men också på hur vi kan använda vår kraft rätt för att ta tillvara på vår tids möjligheter fullt ut. Både för vårt eget och andras bästa. 

Här sammanfattar vi de främsta insikterna tillsammans med Good Accelerators VD, Anna Philipson.

Vår tids många utmaningar

Kvällens tema tog sin utgångspunkt i tiden vi lever och leder i. En tid där det är allt mer utmanande att vara chef, men också intressantare än någonsin. Kvällens deltagare berättade själva om sina erfarenheter av den digitala erans utmaningar. Många olika poänger lyftes. Till exempel att även branscher som inte är förändringsbenägna nu tvingas till transformation, men också att förändringsprocesser inte längre har några slutdatum utan kommer att pågå för alltid – och hur det gör människor rädda. Anna Philipson, VD på Good Accelerator, tycker sig ha sett ett tydligt genomgående tema bland deltagarnas berättelser om utmaningen med att leda i vår tid. 

“Något som belystes på ett fint sätt var att vi är vana vid att ledarskap betyder kontroll, men att det behöver omdefinieras allteftersom världen rör sig. Försöker vi styra och kontrollera allt som händer inom våra företag och organisationer blir det jättejobbigt att vara chef i vår tid. Även våra medarbetare och företag förlorar på det. En av våra största utmaningar som chefer är därför att våga ta ett kliv tillbaka och lita på våra team.”

Ytterligare en intressant dimension som las på diskussionen om kontroll var enligt Anna den geografiska spridningen av företag och team i en globaliserad värld. Inte bara inom länder, utan över hela världen.

“Där syns tydligt hur det kontrollerande ledarskapet inte håller för vår värld. Försöker vi applicera det på ett stort, utspritt företag kommer vi bli ineffektiva och krångla till livet både för andra och oss själva. Men vi kan inte heller ta ett helt steg tillbaka. Då kommer vi istället komma för sent in i processer och behöva lägga onödigt mycket tid och energi på att släcka bränder. Även då får både vi och våra medarbetare ta smällen.”

Att bygga en kultur av tillit som ledare med rätt sorts möten

Anna menar att det visade på två viktiga sidor av den nya ledarskapsrollen. Vi behöver dels släppa kontrollen och både vänta oss och låta våra medarbetare och team ta sin egen plats. Men vi behöver samtidigt utöka vårt seende så att vi förstår och är med i vad som händer i hela organisationen. 

“Vårt jobb som chefer idag är inte att detaljstyra någon. Men som en av deltagarna sa, är det vårt jobb att se till att få upp alla i företaget på banan när det verkligen gäller, så att vi kan rikta vår kraft åt samma håll. Det kräver att vi har verklig insikt i vad som händer, i alla delar av företaget. För att kunna släppa detaljstyrningen måste vi själva hålla oss i loopen, och bygga en kultur där andra naturligt håller oss i loopen. Många av kvällens diskussioner cirkulerade tillbaka till just det temat.”

Kvällens deltagare tryckte på vikten av att bygga en kultur av tillit som ledare. Hur skapar vi tillit och utrymme så att våra medarbetare och team vågar och kan be om hjälp i tid, och vi kan fånga upp dem? Ett svar som kom upp under kvällen var att skapa kontakt mellan ledare och team genom att ha regelbundna möten. 

“En av deltagarna beskrev på ett fint sätt hur hennes team reagerat på att ha en kvarts möte varje måndag där hon uppdaterade dem om vad som hänt i omvärlden den senaste tiden. Hon beskrev också den otroligt positiva feedback hon fått av deltagarna, dels för att de fick veta vad som hänt men främst för att de upplevde att hon la tid på att rusta dem med rätt verktyg. När individer och team blir allt mer självstyrande tror jag det är viktigare än någonsin att vi som chefer visar att vi är här för att göra just det: rusta människor med rätt verktyg.” 

Det här samtalet ledde gruppen in på vikten av det fysiska mötet i den digitala världen. 

“Det var intressant att så många tog upp just det fysiska mötet. Digitaliseringen har fört med sig otroliga möjligheter för oss som människor och företag. Men det blir också viktigare än någonsin att balansera upp det. Konstigt nog är det fysiska mötet viktigare än någonsin i den digitala eran. I princip alla kvällens deltagare var överens om att man i många fall måste träffas fysiskt för att förstå varandra och vad som behöver göras fullt ut.”

Närhet och närvaro i en utspridd värld

Men några av deltagarna var också noga med att trycka på att det blir vårt jobb som ledare  att skapa närhet även när vi befinner oss långt bort fysiskt, genom att vara närvarande och lyssna. En av deltagarna beskrev det så här:

“Jag har anställda som är på andra sidan jorden. När vi väl får tid att mötas eller prata över telefon känns det ännu viktigare att vara närvarande.”

Kopplat till det här poängterar Anna hur en diskussion som började med utmaningen med att som ledare bibehålla kontroll och översikt i vår tid snabbt övergick i ett samtal om hur vårt jobb egentligen är att skapa närhet och kontakt när team och företag blir allt mer utspridda. 

“Det är intressant att det som är gigantiska problem för det gamla ledarskapet också visar sig vara det som tvingar oss att leda på bättre sätt. Till exempel var alla kvällens deltagare vid någon punkt inne på hur vi som ledare över stora och många gånger spridda team och företag måste vara mer närvarande när vi faktiskt möter de vi arbetar med.”

Att vara närvarande och verkligen lyssna kräver också mod som ledare. Många av kvällens deltagare påpekade att vi både måste våga lyssna på det som kan vara jobbigt för oss att höra, och se till att människor känner sig trygga och vågar säga det som behöver sägas.

Våra möjligheter, vårt ansvar!

Det är inte bara vi som möter en helt ny marknad och omvärld. Kvällen avslutades med att diskutera hur vi på bästa sätt kan använda ledarplattformen för att få med oss människor in i en ny värld. 

“Alla som leder andra i den nya tiden vet att det är ett stort ansvar och kräver både energi och kraft. Men för mig är det viktigt att minnas att det också är ett otroligt privilegium. Vi har en fantastisk möjlighet att driva förändring inte bara för oss själva, utan för våra team, våra företag och för vår omvärld. Det är dagens ledare som bestämmer vilken värld vi ska leva i, idag och i framtiden.

 

Anna tar med sig stort hopp och framtidstro från temakvällen. För henne var ett av det viktigaste budskapen vilken otrolig kraft det finns hos oss ledare och vad vi kan åstadkomma om vi använder den fullt ut.

“För mig stärkte temakvällen bara min tro på att vi behöver fortsätta undersöka hur vi kan ta vara på det förtroendet och den tillgången på bästa möjliga sätt så att vi får med oss människor och orkar fortsätta, både som ledare och företag. Vi har ansvaret för, men också chansen att, bygga de företag vi vill arbeta i och den värld vi vill leva i. Idag och i framtiden.”

 

 

Framtidens ledarskap är ett tema som kommer utforskas ännu mer under nästa temakväll. Den 14 november kör vi igen och då med temat “Är ditt ledarskap framtidssäkrat?”. Avslutningsvis vill vi tacka för alla inspirerande inspel och idéer som våra deltagare bidrog med under kvällen. Vi hoppas på flera fina kvällar på Tomtebogatan med er i framtiden!

 

Är du intresserad av att delta i en av våra kommande temakvällar? Hör av dig till friends@goodaccelerator.com för mer information.

Leave a Reply