Bra där, Anders Hansen!

Anders Hansen har med sina böcker Hjärnstark och Skärmhjärnan fått svenskar att häpna över hur fysisk motion hänger ihop med hjärnans utveckling, vår förmåga att prestera och, inte minst, hur vi mår. 

Good Accelerators mentala och fysiska coach Johanna Melin berättar om var hennes och Hansens metod möts, och om hennes egen syn på hälsa i den digitala eran.

Med ett sommarprat som har laddats ner mer än två miljoner gånger är det tydligt att Anders Hansen träffat en öm punkt. Det är inte konstigt att många känner sig träffade av hans beskrivning av sambandet mellan livsstilen i den digitala eran och människors mående. Hansens starka budskap om hur vi måste hålla igång en fysisk träning för att må bra – inte bara fysiskt utan psykiskt – är högaktuellt i en tid där allt fler söker hjälp för ångest och depression, inte minst unga. 

Träna hjärnan till att hålla för en ny tid

Johanna Melin, Good Accelerator. Fotograf: Peter Möllerström

Johanna Melin, mental och fysisk coach på Good Accelerator, tror precis som Hansen att sambandet mellan dagens livsstil och människors mående är något som behöver tas på allvar. Däremot anser hon inte att sambandet är nytt.

“Dagens teknologi visar bara i större skala hur lättstyrda vi är av vår omvärld när vi inte lever hälsosamt. I det stora informationsflödet som vi befinner oss i idag, är det mycket utmanande att vara närvarande och hålla fokus. Men det är inte ett nytt problem, det börjar bara synas i högre grad och få allt allvarligare konsekvenser.”

Lösningen till välmående i vår tid ligger däremot inte i att sluta använda oss av mobiler och datorer, utan istället att använda dem på ett intelligent och medvetet sätt. Därför, menar Johanna, gör Anders Hansen helt rätt i att uppmana till regelbunden fysisk träning som motvikt mot en vardag överbelamrad av information.

“Anders Hansen berättar om något jag ägnat hela mitt yrkesliv åt att förmedla och praktisera, nämligen att man behöver träna sin hjärna aktivt. Precis som vilken muskel som helst. Fysiska rörelsemönster är i grund och botten information som skickas ut till kroppen, nervsystemet och hjärnan. Det gör fysisk aktivitet till ett perfekt komplement till vår tid, eftersom det i dagens värld blir viktigare än någonsin för oss att lära oss styra hur vi behandlar information.”

Över tjugo års erfarenhet av hälsa

Johanna har lång erfarenhet av personlig utveckling och träning. Vid sidan av en akademisk bakgrund inom psykologi, och flera år som forskare på bland annat Stockholms Universitet och Stressforskningsinstitutet, är Johanna skolad inom den klassiska medicinen. Utifrån den klassiska medicinens verktyg – andningsövningar, meditation och movement medicine (Martial Arts och yoga) – har Johanna tränat människor till emotionell, mental och fysisk hälsa i över 20 år. 

Därför är inte heller tanken om att arbeta fysiskt för att stärka människor mentalt någonting nytt. 

“Inom den klassiska medicinen arbetar vi med individers helhetshälsa på ett integrerat sätt. Fysisk och mental träning kombineras alltid, genom uråldriga tekniker och verktyg. Det är metoder som använts i alla tider, eftersom de är väl beprövade och fungerar.”

Ett av hennes viktigaste budskap är att träning är någonting som måste ske dagligen för att vi ska ha sann hälsa.

“Både inom den klassiska medicinen, elitidrottens mentala träning och utvecklingspsykologin ser man hälsa som något som alltid kan, men därför också måste, tränas upp. Vårt naturliga tillstånd är hälsosamt och medvetet. Men för att nå och bibehålla det tillståndet måste vi praktisera. Kontinuerligt och på rätt sätt.”

Träna intelligent

Johanna har också en karriär som ungdomselitidrottare bakom sig. Hon har själv sett vikten av att träna, men också av att träna intelligent. 

“Använder vi träning på fel sätt blir det en distraktion precis som en mobiltelefon eller ett TV-program. Det finns många som använder träning för att springa ifrån sina känslor, bokstavligt talat. Jag var själv en av dem i min ungdom. Hamnar man under en tränare som bara tänker på resultat kommer man dessutom belönas för det, trots att det är ett destruktivt beteende. Movement medicine skapar istället en inre motivation som håller över tid och en förmåga att snabbt hantera ny information, även när vi är stressade.”

Paralleller kan givetvis dras till hur det fungerar i arbetslivet, menar Johanna:

”Under en ledare som inte själv är medveten är risken hög att medarbetarna körs slut, tappar lusten eller helt enkelt slutar. Vår tids ledare behöver därför agera som medvetna lagkaptener som håller vårt team uthålligt, effektivt och hälsosamt.”

Johanna är av åsikten att vi alla måste träna och tränas på det sätt som är optimalt för just oss. Därför skräddarsyr hon alltid den mentala och fysiska praktik hon sätter upp för individer, ledare, team och företag.

“När jag tränar människor är träningen väl avvägd för att ge individer och grupper exakt det de behöver. Det kommer inte att vara det som är bekvämt, tvärtom. De som helst vill springa snabbt och tror att mer är bättre, kommer behöva utmanas i rörelser där goda resultat kommer av att slappna av. De som helst vill lägga av kommer behöva stå kvar i rörelser för att se att de orkar mer än de tror. På det sättet blir vi starka och uthålliga på rätt sätt, mentalt, emotionellt och fysiskt.”

Enligt Johanna är den här typen av träning ett sätt att förstå hur vi ska röra oss intelligent i våra egna liv, både privat och professionellt.

“Inom den klassiska medicinen kallas det för intelligent action och bygger på att nervsystemet fungerar som det ska. Har vi svårt att röra oss fritt rent fysiskt betyder det också att vi har mentala blockeringar som hindrar oss från att ta in ny information. När vi tränar oss fysiskt lär vi oss att röra oss intelligent genom att ta oss igenom vår egen mentala blockering i flera olika situationer. Då lär vi oss att röra oss på nya sätt hela tiden. Även i livet. Som jag brukar säga: en flexibel kropp är ett flexibelt sinne.”

Därför menar Johanna att rätt träning är perfekt för att lära sig att leva intelligent i den digitala eran.

“Tränar vi vår hjärna att ta in information på rätt sätt kan inte yttre faktorer ‘stjäla’ vår energi eller uppmärksamhet och därmed inte styra oss till negativa beteenden. Varken mot oss själva eller andra. För att klara av den digitala livsstilen gäller egentligen precis samma sak som alltid gällt för våra tankar och beteenden: vi ska styra dem, de ska inte styra oss. 

Rätt tränare leder oss tillbaka till oss själva

Under sina många år av fysisk och mental träning har Johanna själv haft många goda tränare, ledare och mentorer som ledsagat henne på vägen. Detta tror hon är av största vikt, och har motiverat henne med att jobba vidare med hälsa ur ett ledarskapsperspektiv.

“Många tror att Martial Arts handlar om att slå ner en motståndare. Men i den gamla traditionen symboliserar motståndaren alltid en själv. På samma sätt är det en tränares uppgift att vara en spegel och visa upp våra svagheter för oss själva så vi lär oss hantera dem. Ingen kan se sig själv utifrån. Vi behöver någon med skarp blick som inte blundar för vad som behöver göras när vi själva gör det. Men inte heller pushar oss på fel sätt. Det kräver egen erfarenhet och god medvetenhet om en själv som tränare. Detsamma gäller egentligen för alla ledare.”

Hälsosamma människor bygger framgångsrika företag

Det är människors hälsa som är Johannas drivkraft när hon tillsammans med Good Accelerator tränar upp medvetna ledare som i sin tur kan bygga medvetna företag och goda affärer. Hon menar att det enda sättet att se till att individer lyckas upprätthålla en god hälsa över tid är att jobba med kulturen på arbetsplatser. Men detsamma gäller också åt andra hållet: Att arbeta med människors hälsa, individuellt och tillsammans, är nödvändigt för att bygga ett framgångsrikt företag.

“I en organisation där människor inte är medvetna om sig själva och sina svagheter tenderar vi att spela på varandras rädslor utan att märka det. Vi drivs av resultat på fel sätt och kör slut på våra medarbetare. På kort sikt kan det ge viss vinst, men det kommer gå utför snabbt. Bygger vi istället en arbetskultur där varje individ tränas till att leva och leverera optimalt på sitt eget sätt, kommer vi ta vara på allas unika talanger och väva ihop dem på ett sätt som gör att varje individs potential maximeras. Då blir helheten större än delarna. Människor kommer naturligt utvecklas, och utveckla andra, i takt med att vi tillsammans bygger hållbart och snabbt ökande affärsvärde.”

Vill du vara med i den goda hälsoaccelerationen? Läs mer om vad vi har att erbjuda dig som ledare och er som företag här.