Transformationen är här, vare sig vi vill det eller inte

Rid vågen i den digitala eran.

En av ledarens viktigaste uppgifter idag är att guida sina medarbetare och driva sitt företag genom den stora transformation som krävs för att hålla och hänga med i den digitala eran. Både som individer och som företag. 

Good Accelerators VD Anna Philipson ger sin syn på varför allt fler företag tvingas till förändrade arbetssätt och strukturer. Men också om hur det som kan framstå som oönskade problem, i många fall är vår snabbaste väg till tillväxt och utveckling.

Samtalen om den nya digitaliserade eran har pågått länge vid det här laget. Anna Philipson, VD på Good Accelerator, menar att vi nu har gått in i en ny fas. Från snack till verkstad.

“Digitaliseringen är inte ny. Den stora skillnaden nu är att vi inte bara pratar om den utan lever mitt i den och behöver agera utifrån det. Världen vi lever i – och driver våra företag i – utvecklas hela tiden. Allt går hela tiden snabbare och framtiden blir allt svårare att förutsäga.”

Egen erfarenhet av digitaliseringsorkanen

Anna har själv erfarenhet av utmaningarna med att leda i den digitala eran. Sedan över 20 år tillbaka har hon haft olika ledarroller i ett av digitaliseringens hetaste centrum: telekombranschen. Hon säger själv att hennes jobbvardag “nästan alltid varit mitt i en orkan av snabb teknikutveckling, digitalisering, globalisering och nya affärsmodeller”. Senast 2016, då hon var Head of Customer Channels på Telia. Där väcktes också idén om Good Accelerator, som sedan 2017 hjälper företag att leda på ett nytt sätt anpassat för vår nya digitala värld. 

“I vårt arbete på Good Accelerator ser vi det tuffa transformationstryck företagsvärlden sätts under varje dag. Nästan alla industrier utmanas av nya affärsmodeller och konkurrenter som inte fanns på kartan för bara några år sedan. Företag kommer till oss för att de helt enkelt måste förändras för att inte bli för långsamma och orörliga för vår tid.”

Stora problem = stort värde

Men Anna menar att samma krafter som river traditionella maktstrukturer skapar helt nya möjligheter i hur vi styr och leder våra företag.

“Jag brukar säga att stora problem är lika med stort värde. Precis så är det idag. Föreställ dig ett företag med 10 000 medarbetare där 100 personer i företagets ledning och staber försöker hålla koll på allt som händer för att sedan säga åt övriga 9 900 medarbetare vad de ska göra. Det här företaget kommer självklart inte kunna operera i den nya verklighet vi befinner oss i. Frågan är faktiskt om systemet ens var så effektivt det skulle kunna vara från början! 

På Good Accelerator gör vi precis tvärtom. Vi ser till att alla 10 000 medarbetare tänker, gör och driver utvecklingen framåt, tillsammans och samtidigt, mot en gemensam vision och väldefinerade mål. Vi tar tillfället i akt och bygger om företagsstrukturen från grunden så att vi kan använda oss av allas idéer, kreativa lösningar och kraft. Vi kommer nämligen behöva dem.”

Medveten eller tvingad transformation

Anna menar att alla företag – och individer – står inför en transformation i den nya tid vi lever i, vare sig vi vill det eller inte. Men varje ledare och företag kan välja att göra en medveten transformation och ta vara på alla de nya möjligheterna i vår värld. Annars kommer de att tvingas transformeras i ett senare läge, då under högt tryck och med stora risker. Det är många företag med mer traditionell styrning som står inför vad Anna och Good Accelerators team kallar just en tvingad transformation.

“Eftersom vi inte är ihopkopplade på rätt sätt i företaget leder ökat tryck till uppdelning, förvirring och konflikter. Beslut blir kortsiktiga och saknar ofta grund i större insikt i vad som händer nära kund och verklighet. I dag befinner sig många företag mitt i tvingade transformationer. Det hade inte behövt hända om de gjort de förändringar som krävts i tid.”

Hålla och hänga med

Annas åsikt är att ledare och företag bör jobba med medveten transformation och bygga om strukturer från grunden, för att kunna hålla och hänga med i den tid vi lever i.

“Om vi bygger rätt från början kommer vi ha en stabil grund som är förankrad i hela företaget. Visst kommer förändring även då att behöva ske i en allt snabbare takt. Men när vi agerar utifrån en struktur som smart, snabbt och kraftfullt fångar allas gemensamma kraft sker den mer eller mindre av sig själv och vi kan vända transformationen till vår fördel. Vi är och förblir snabbrörliga, agila, även i tuffa situationer.”

Även företag som inte har den nya strukturen inbyggd i sina arbetssätt från början, kan vända negativ utveckling till positiv, menar Anna.

“Vi kan alltid välja att vända en tvingad transformation till en medveten. Det kommer kräva en medveten ledare med rätt verktyg och erfarenhet, en person som vågar och orkar göra det som behövs.”

Vad är Good Accelerators roll i företags transformationsprocesser?

Good Accelerator består av ett team med erfarna ledare som själva gått igenom både tvingade och medvetna transformationer många gånger. De vet vad de innebär, och kan och vill därför hjälpa andra. Till sin hjälp har de väl beprövade metoder och verktyg som gör att det går så snabbt och smärtfritt som möjligt att genomföra de förändringar som krävs.

“Med fokus både på individ och företagsstruktur, vet vi hur vi får med oss både människor och företag hela vägen igenom. Då sker transformationen med minsta möjliga förlust – av resultat, hälsa och engagemang – och största möjliga värdeutväxling. För företaget, kunderna och oss själva som människor.”

Står du och ditt team inför en större förändring i hur ni leder och arbetar? Läs mer om vad Good Accelerator erbjuder vår tids människor, företag och ledare