5-9 aug 2019: Summer Retreat – Conscious Mind & Open Body

Välkommen att delta på Good Accelerators Summer Retreat då vi samlar goda ledare och människor med intresse för och insikt i betydelsen av självledarskap.

Under en vecka erbjuds du möjlighet att träna i grupp tillsammans med vår coach Johanna Melin. Retreatet fokuserar på Movement medicin, en träningsform som använder verktyg från yoga, martial art och den klassiska medicinen. Syftet med praktiken är att nå ökad självinsikt och förståelse för och kontroll över vårt nedärdva kamp- och flyktsystem. I vårt nutida samhälle är den nyckeln en av de viktigaste att praktisera för att kunna bibehålla och stärka mental, emotionell och fysisk hälsa. Praktiserande av Movement medicin hjälper oss att hålla motivation och fokus, att kunna läsa av vår omvärld effektivt och att sedan fatta välgrundade beslut på kort och lång sikt. Genom utövande av Movement medicin förblir vi fokuserade, balanserade och medvetna i livet, både professionellt och privat.

Inga förkunskaper krävs utan övningarna kommer att anpassas efter dina individuella behov och efter gruppen som helhet. Du kommer därav att få med dig skräddarsydda verktyg och övningar för fysisk praktik, andning och meditation som du kan använda i vardagen. Retreatet äger rum i Good Accelerators studio på Tomtebogatan 48.

Ge dig själv möjligheten att landa sommaren och inleda hösten på bästa sätt tillsammans med oss!

Datum: måndag den 5 augusti – fredag 9 augusti

Tid: 8.00 –12.30, varje dag

Plats: Tomtebogatan 48, Good Accelerator Studio

Pris: 15 000 SEK exkl. moms (18 750 SEK inkl. moms)
För att få ut det mesta av kursen, planera för att kunna delta alla dagar. Antalet platser är begränsat.

Frågor och anmälan sker via friends@goodaccelerator.com.

Om Johanna Melin:

Johanna Melin tillhör en liten exklusiv skara mästare som är skolade inom Movement medicin där yogans, kampsportens och den klassiska medicinens verktyg kombineras på ett effektfullt och unikt sätt. Hon har själv en bakgrund som elitidrottare inom fotboll och har under mer än 20 år arbetat med personlig träning och coachning av ledare inom näringsliv, mästare inom olika discipliner, kreatörer och många andra som har önskat stöttning i sin personliga utvecklingsresa för att kunna leva hälsosamt och i balans.

Vid sidan av detta har Johanna en Fil. Mag inom Psykologi från Stockholms universitet och hon arbetade under många år på dåvarande Institutet för Psykosocial Medicin, numera känt som Stressforskningsinstitutet. Där forskade Johanna på biologiska stressmarkörer, psykosociala faktorer, sömn och olika företagsstrukturer och deras inverkan på den enskilde individens hälsa.