24-27/9 – 2018: Learning Camp

Vill du utveckla ett modernt ledarskap för att lyckas i en värld av dynamisk förändring och exponentiell utveckling?

Forskning i framkant visar att våra traditionella sätt att driva och leda organisationer inte håller för dagens snabba förändringstakt. Under vårt Learning Camp tränar vi oss i metoder och tankesätt för att leda och driva transformation på nya sätt, som skapar hållbart affärsvärde genom att frigöra kraften och kreativiteten hos människor och rikta den mot att uppfylla en gemensam vision med syfte.

Är du redo?

Upplägg

Utbildningen består av 3,5 dagars träning i Good Accelerators Ledarskapsmetoder som grundar sig på praktisk erfarenhet och forskning i framkant. Dagarna kommer att bestå av:

  • Interaktiva sessioner där vi övar på konkreta metoder, reflekterar och delar erfarenheter för maximalt lärande
  • Ett nätverk av ledare och förändringsledare med olika bakgrund och erfarenhet för att lära av varandra
  • Daglig yoga och meditation för att fördjupa självledarskap och öka förmågan att ta in och integrera ny kunskap
  • Uppföljning efter Learning Camp för att stötta dig i att använda nya kunskaper och metoder i din organisation